Acil Yardım

Acil Yardım Faaliyetleri

Savaş, deprem, sel, kuraklık, salgın hastalık, yoksulluk, kıtlık vb. dünya üzerinde bu gibi sebeplerle mağdur olmuş milyonlarca insan hayat mücadelesi veriyor.

Sonu gelmeyen savaşlardan dolayı her gün binlerce insan ölüyor ve binlerce aile yok oluyor. Tüm bunlara rağmen hayat mücadelesi veren mağdur veya mazlum insanlara ulaşarak acil yardım götürmeye Gayret ediyoruz.

UUmut Ol Uluslararası İnsani Yardım Derneğinin insani yardım alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerin önemli bir ayağını acil yardım çalışmaları oluşturuyor.

Acil yardım faaliyetlerimiz

Gıda, giyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı Kadın, çocuk, yaşlı ve kimsesizler için güvenli ortamlar sağlanması Çadır, prefabrik barınak, seyyar mutfak gibi ihtiyaçların karşılanması
tıbbi malzeme temini,ilaç yardımı, ameliyat ve benzeri sağlık yardımları

Bölgeler

-SURİYE
-YEMEN
-ARAKAN-BANGLADEŞ
-AFRİKA
-LÜBNAN
-FİLİSTİN-GAZZE