Kalıcı Projeler

Kalıcı Projeler

Yoksulluğun yoğun olduğu Camii, mescit, su kuyuları, eğitim merkezleri ve yetimhanelerin sayısının yetersiz olduğu bölgelerde inşa edilen kalıcı projeler Müslümanlar arasındakikardeşlik bağını güçlendirmektedir.

Kalıcı projeler ile, Afrikada , Aranakanda ve bugibi benzer ülkelerde imkânsızlıklar nedeniyle ibadethane, yetimhane, su kuyusu ve eğitim merkezlerinin bulunmadığı veya mevcutların bölge halkının ihtiyacını karşılayamadığı yerlerde inşa edilmektedir.

PROJELER

- MESCİD
- OKUL
- SU KUYUSU
- EĞİTİM MERKEZİ
- YETİMHANE