Zekat-Sadaka

Zekat - Sadaka

Zekat ve sadakalarınızı dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara ulaştırmak için bizimle irtibata geçin. İhtiyaçların yoğunlaştığı mazlum coğrafyaları zekat ve sadakalarınızla gözetin.

Malî ibadetlerden biri olan zekât, İslam'ın beş temel esasından biri olup, hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır. Zekâtın kimlere verilebileceği Kur’an-ı Kerim’de belirlenmiştir. (Tevbe Sûresi, 60) Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu düşenler, Allah yolunda cihada koyulanlar (mukaddesatı korumak için mücadele verenler, ilim tahsil edenler), yolda kalmış olanlar, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulûb adı verilen, kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimselerdir.

Her 7 insandan birisinin açlık sınırının altında yaşadığı dünyada zekat ve sadaka vermek çok önemli bir ibadet haline geldi. Zekat ve Sadaka ile desteklenen muhtaç ve mazlum kişilerle hem manevi bir bağ kurulurken hem de o insanların daha rahat bir yaşam sürmeleri sağlanmaktadır.

Bu bağlamda Umut Ol Uluslararası İnsani Yardım Derneği, başta  Türkiye olmak üzere, Suriye, Afrika, Filistin, Yemen, Libya’da savaşla, açlıkla, yoksullukla mücadele eden insanlara sizlerin zekat ve sadakalarını ulaştırmaktadır. Türkiye’deki ihtiyaç sahibi ailelere, Suriye'nin çadır kentlerinde yaşam mücadelesi veren mazlumlara, yahut Arakan kamplarında yaşam savaşı veren mazlum mültecilere, Afirka’da açlıkla mücadele eden kardeşlerimize zekatlarınız ve sadakalarınız ile destek olabilirsiniz.