Zekat-Sadaka

Zekat - Sadaka

Zekat ve sadakalarınızı dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara ulaştırmak için bizimle irtibata geçin. İhtiyaçların yoğunlaştığı mazlum coğrafyaları zekat ve sadakalarınızla gözetin.

Arap lisanında artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hâl ve övgü anlamlarına gelen zekât, dinî ıstılahta, belirli bir malın bir kısmının Allah rızası için dinen zekât alabilecek durumdaki muayyen kişilere verilmesi demektir.

Malî ibadetlerden biri olan zekât, İslam'ın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır.

Kur’an-ı Kerim’de de “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin...” (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mücadele, 58/13; Müzzemmil, 73/20); “Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah işitendir, bilendir.” (Tevbe 9/103) buyrulmaktadır."  

Her 7 insandan birisinin açlık sınırının altında yaşadığı dünyada zekat ve sadakalarınızla mazlumlara ulaşabilirsiniz.

Umut Ol Derneği başta Suriye olmak üzere dünyanın pek çok bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine zekat ve sadakalarınızı ulaştırmakta. Sizler de dünyayı daha yaşanılabilir bir yer haline getirebilmek için zekatlarınızı ve sadakalarınızı vasıta kılabilirsiniz. Suriye'nin çadırkentlerinde bir tencere yemek pişirebilmek için yahut Arakan kamplarında yaşam savaşı veren mazlum mülteciler başlattığımız seferberliğe zekatlarınız ve sadakalarınız ile katılabilirsiniz. 

Daha yaşanılabilir ve daha adil bir bir dünya gayesini kuvveden fiile geçiren zekat ve sadakalarınızı mazlumlara ulaştırabilmek, zekat ve sadakalarınızın mazlumlara nasıl ulaştırıldığını öğrenmek için bizimle iletişim formumuz veya telefon numaralarımız üzerinden irtibata geçebilirsiniz. 

Unutmayın, zekat ve sadakalarınızla mazlumlara umut olmak artık çok kolay.

Zekat - Sadaka

Zekat ve Sadakalarınızı İhtiyaç Sahibi İnsanlara Ulaştırıyoruz


TL