Hakkımızda

Hakkımızda

Yıllarca yardım faaliyetlerinde bulunmuş bir grup hayırsever olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızı 2019 yılının başında Umut Ol Uluslararası İnsani Yardım Derneği adı altında birleştirerek, teşkilatlı ve daha etkin bir şekilde yürütme kararını aldık.

Azimli çalışmalarımız ve bağışçılarımızın destekleri ile kısa süre içerisinde 3 kıtada ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştıran bir sosyal yardım derneği haline geldik.

Umut Ol Uluslararası İnsani Yardım Derneği; din, dil, ırk ve cinsiyet gibi hiçbir ayrımı gözetmeden, yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumun tüm bireylerine yardımlaşma ruhunu yaymak amacıyla kurulmuştur. Savaş, kıtlık ve doğal afet gibi durumlar nedeniyle yardıma muhtaç olan toplumsal grupların, sosyoekonomik seviyelerini yükseltmeyi; insanlar arasında kardeşlik köprülerini kurmayı hedeflemektedir. İnsanlık onurunu koruyarak, insan temek hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimlerde bulunmayı amaçlamıştır.

Derneğimiz, her yaştan ve her kesimden gönüllüler ile birlikte daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak adına projelerine devam etmektedir. Umut Ol Uluslararası İnsani Yardım Derneği, iyiliği şiar edinerek, yapılacak her işte istişareyi ve ortak aklı esas almaktadır. Derneğimiz tüm faaliyetlerinde ehliyet, liyakat, adalet ve ahlakı gözetmek suretiyle çalışmalarını devam etmektedir.

 

MİSYONUMUZ

  • Her zaman iyilik ve yardımlaşmayı düşünerek çalışmalar yürütme, her işimizde istişare ederek hareket etmek.
  • Tüm faaliyetlerimizde; ehliyet, liyakat, adalet ve güzel ahlakı gözetmek.
  • Dünya üzerinde iyiliğin ve adaletin hâkim olması için evrensel kardeşlik şuuru ile tüm mazlum coğrafyalarda bulunan ihtiyaç sahiplerine insani yardım götürerek, yaşanabilir bir hayat sunmak.
  • Afet ve savaş gibi olağan üstü durumlara karşı hazırlıklı olup, ihtiyaç duyulan zamanda bölgeye en ivedi şekilde ulaşmak
  • Her zaman ve her yerde insanlığa umut olmak.


VİZYONUMUZ

  • Doğal afetlerin ve savaşların neden olduğu mağduriyetler giderilerek bireylerin ve toplumların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak.
  • Sürdürülebilir projeler ile insanlığa umut olmak için çözümler üretmek.
  • Bireylerin ahlaklı, dürüst, bilinçli ve çalışkan olarak yetiştirilmelerini sağlayarak topluma faydalı hale getirmek.
  • Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların, kişi ve kuruluşlarına destek olmak.
  • İnsani yardıma ihtiyaç duyan toplumların bireylerini ve kurumlarını güçlendirerek sağlam temellere üzerine oturtup kendi ihtiyaçlarını karşılar hale getirmek.