Hakkımızda

Hakkımızda

Mazlumlara umut olmak için malıyla imtihan olan zenginden alıp, mazlum coğrafyalardaki yoksul insanlara ulaştırmak için yola çıkan derneğimiz kısa sürede 3 kıtada Eğitim, sağlık ve insani yardım çalışmaları başlatmıştır.

Umut ol uluslararası insani yardım derneği yıllarca yardım faaliyetlerinde bulunmuş Başkanımız Mustafa YEŞİL ve bir grup gönüllü kişilerin çabaları ile 2019 yılının başında kurulmuştur.

Azimli çalışmalarımız neticesinde kısa sürede 3 kıta da ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştıran bir dernek haline geldik.

Umut Ol Uluslararası İnsani Yardım Derneği, din,dil, ırk, cinsiyet gibi hiçbir ayrım gözetmeden yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve tüm toplum bireylerine yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaymak amacıyla kurulmuştur.Savaş, kıtlık ve doğal afet gibi durumlar nedeniyle yardıma muhtaç duruma düşen toplumsal grupların sosyo-ekonomik seviyesinin yükseltmek, insanlar arasında yardımlaşma köprülerini kurmak ve insanlık onurunu koruyarak temel  hak ve hürriyetlerin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimlerde bulunmak derneğin amaçları arasındadır.

Derneğimiz, her yaştan ve her kesimden gönüllüler ile birlikte daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için projeler geliştirmeye devam etmektedir.

kurumumuz iyiliği önceleyerek hareket etme, yapılacak olan her işte, istişareyi ve ortak aklı esas alıp, Tüm faaliyetlerinde ehliyet ve liyakati, ahlak ve adaleti gözetmeyi kendisine şiar edinmiştir.

 

MİSYONUMUZ

  • Her zaman iyilik ve yardımlaşmayı düşünerek çalışmalar yürütme,her işimizde istişareli hareket etme,
  • Tüm faaliyetlerimizde; ehliyet ve liyakati, ahlak ve adaleti gözetme,
  • Yapılacak olan tüm çalışmalarda ciddiyeti baz alma ve Nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, doğal afet ve savaş gibi sebeplerden dolayı hastalanmış,
  • sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış bütün insanlara din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayırım yapmaksızın
  • gerekli insani yardımı ulaştırmak.


VİZYONUMUZ

  • Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu yıkımlar ve maduriyetler giderilerek kişilere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak.
  • Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarına destek olmak.
  • Kalıcı projeler ile insanlığa umut olmak için çözümler üretmek.
  • Sağlıklı toplum ve sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi. ahlaklı, dürüst, bilinçli, çalışkan bireylerin yetişmesini sağlamak ve onları topluma faydalı bireyler haline getirmek.